Spolupráca s rodičmi

Alexandra Fialová

Rodičovské stretnutia a konzultácie

Otvorená a častá komunikácia s rodičmi je jedným z pilierov waldorfskej pedagogiky. Uskutočňuje sa najmä dvoma spôsobmi : spoločným rodičovským stretnutím alebo individuálnou konzultáciou.

Frekvencia rodičovských stretnutí je oveľa väčšia, spravidla aspoň raz za dva mesiace. Pozostávajú z dvoch častí umeleckej resp. pedagogickej  a organizačnej. 

V prvej časti sa rodičia oboznamujú prostredníctvom vlastného zážitku s tým, čo cez vyučovanie zažívajú ich deti. Alebo vedúci skupiny predostrie niektorú z výchovných či vzdelávacích tém, ktorá je práve aktuálna. Môže mať charakter prednášky, alebo diskusie. 

V druhej časti sa potom venujeme organizačným záležitostiam spravovania skupinky, napríklad slávnosti, akcie, informácie a podobne. Jeho obsahom nie je oboznámenie rodičov s vzdelávacími výsledkami ich detí. 

Vzdelávacími výsledkami, či skôr vývojovými potrebami jednotlivých detí sa zaoberáme individuálne s rodičmi na konzultáciách. Tento čas nám umožňuje zaoberať sa do hĺbky záležitosťami jednotlivých  detí v dôvernom prostredí.

Mohlo by sa vám páčiť