Ľudia v domŠkole

Kolégium

vedúca skupiny / 8. ročník

Alena Baranová

Pôsobím v našej domŠkole od jej začiatkov. Teším sa, že sa postupne rozrastá a silnie s tým, ako prichádzajú noví kolegovia i deti a ich rodičia.Verím, že to tak pôjde ďalej, aby sme spoločne vytvárali priestor pre tých, ktorí majú záujem o takýto spôsob vzdelávania a výchovy svojich detí. Vediem siedmakov. Rada sa venujem hudbe a bádaniu po neznámom s našimi deťmi. 

vedúca skupiny / 3. ročník 2021/2022

Tatiana Halačová


Som absolventkou Fakulty ekológie na TU Zvolen. 10 rokov som prežila vo Veľkej Británii, kde som študovala eurytmiu a potom ju aj následne učila na waldorfských školách v Hereforde a Edinburghu.
Po návrate na Slovensko v roku 2018 som nastúpila do pražského waldorfského seminára s víziou stať sa sprievodkyňou detí. Veľmi sa teším, že sa mi táto príležitosť naskytla tu v bratislavskej domŠkole, kde vediem skupinku učenia chtivých druháčikov.

Organizačné vedenie

Kristína Perbecká

vedúca skupiny / 5. a 6. ročník

Katarína Hanusová

Vyštudovala som Goetheánske umenie a Antroposofickú umeleckú terapiu v Akadémii Raphael pod
vedením Jany Koen v Bratislave v rokoch 2011-2016. Potom som absolvovala učiteľské štúdium
waldorfskej pedagogiky v Prahe pod vedením Tomáša Zuzáka.

V domŠkole pôsobím od roku 2017
a v tomto školskom roku vediem skupinu piatakov a šiestakov a sprevádzam ôsmakov v umeleckých
predmetoch, kde sa venujeme rôznym umeleckým technikám.

vedúca skupiny / 2. ročník

Adriana Sklenárová

Eurytmia

Alexandra Fialová

Vyštudovala som liečebnú pedagogiku a pedagogické poradenstvo, som absolventkou vzdelávania v umeleckej a liečebnej eurytmii. Do kolégia Waldorfskej domŠkoly som sa pridala v roku 2018 najskôr ako vedúca eurytmie a klubistka, popričom som deťom ponúkala terapiu liečebnej eurytmie. V školskom roku 2020/21 som prevzala vedenie štvrtáckej skupiny a vediem eurytmiu.

vedúca skupiny / 4. ročník

Veronika Čibová Feketeová

K iniciatíve som sa priblížila v jej začiatkoch, v roku 2015. O rok neskôr začal našu domŠkolu navštevovať môj syn a už nebola cesta späť. Začala som navštevovať seminár waldorfskej pedagogiky v Prahe a postupne som sa vnárala do waldorfskej pedagogiky aj našej domŠkoly stále viac s túžbou pomôcť tam, kde budem potrebná. Začala som vypomáhať v klube a od septembra 2019 som pracovala ako pomocná asistentka v prvácko-druháckej skupinke. V školskom roku 2023/2024 vediem  skupinu štvrtákov.

vedúca skupiny / 1. ročník

Katarína Šubová

Klubista

Hynek Chaluš

V domŠkole pracujem od začiatku školského roka 2021/2022 ako klubista.

Klubistka

Adriana Macková