Ako vyzerá deň v domŠkole

Alexandra Fialová

7.30 – 8.30

Začína deň v našej domškole, postupne sa schádzame a pripravujeme na prácu.

8.30 – 10.00 

Deti majú tzv. epochu. Epocha je cca 90 – 120 minútový učebný blok, v ktorom sa venujeme jednému z hlavných predmetov: matematika, slovenský jazyk, prírodoveda, vlastiveda (neskôr biológia, fyzika, chémia, dejepis…).

Epocha vo waldorfskej domŠkole

10.30 – 13.00 

Nasledujú cudzie jazyky, eurytmia, maľovanie, pohybové aktivity, ručné práce, hudba a podobne.

13.00 – 17.00

Je popoludňajší klub, kedy sa hráme vonku a vnútri, deti majú priestor na hru podľa vlastnej chute, alebo spoločné aktivity – dielničky.

Mohlo by sa vám páčiť