Prijímanie detí do skupiny prvákov

Informácie o prijímaní vášho prváčika do našej Waldorfskej domŠkoly.

>> Viac informácií

Prestup do našej vzdelávacej skupiny

Do našej domŠkoly prijímame deti aj priebežne počas školského roka.

>> Viac informácií

Zápis do 1. ročníka

Čo sa učíme

Princípy výchovy a vzdelávania vo Waldorfskej domŠkole

Od zážitku k poznaniu

Dieťa sa učí rozprávať, pretože zažíva reč. Snaží sa vzpriamiť a chodiť, pretože zažíva, že ľudia kráčajú vzpriamení.

Prečo by to malo byť inak napríklad s fyzikou? Zážitkom dieťa získava vzťah k danej problematike a prostredníctvom záujmu sa budí zvedavosť a vôľa porozumieť.

Hra na flautu

Pedagogika hlavy, srdca a rúk

Svet sa neskladá z izolovaných javov, naopak je rozmanitou spleťou ich vzťahov. Preto nestačí učiť fakty – hlavu, ale je nutné spoznávať vzťahy medzi nimi, ako aj medzi mnou samým a danými javmi – prostredníctvom citu či srdca.

Spolupráca, nie súťaživosť

Schopnosť kooperovať je dôležitým atribútom kvalitného života jedinca v spoločnosti, ako aj pracovného zaradenia. Učíme sa teda každý svojím dielom prinášať svoje kvality ostatným tak, aby sme spoločne uspeli a zároveň sa od ostatných učíme to, v čom nás (zatiaľ) prevyšujú.

Kto je kto

Ľudia v domŠkole

Ľudia v domŠkole

Vedúce skupiniek: Alena Baranová, Katarína Hanusová, Veronika Čibová, Tatiana Halačová, Adriana Sklenářová, Katarína Šubová

Odborné predmety: Jana Zelenková (hudobná výchova), Alexandra Fialová (eurytmia)

Klub: Adriana Macková, Hynek Chaluš

Kolégium
Spojte sa s nami

Kontakt


Občianske združenie Sloboda k výchove

Kukučínova 26

831 01 Bratislava.

Viac informácií Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0944 280 187.